VI KAN TORVTAK OG JORD!

Fossli AS med tilhørighet på Frosta i Nord-Trøndelag, er en bedrift med produksjon av torv- og jordprodukter.

Vårt hovedprodukt er produksjon av torvtak hvor vi kan levere ferdige torvtak som grønt dekke, eller torvtak som løsvare rett på tak med våre spesialbiler. Vi leverer også blomsterjord og veksttorv, primært til yrkesdyrkere, hagesentre og dagligvare, samt smågristorv og andre torvbaserte tilskuddsfór.