Adkomst Fossli AS

av | feb 7, 2023

Noen har kanskje lest i Frostingen om lastebilsjåføren som kjørte seg fast på Frosta tidlig i februar. Denne sjåføren var på vei til oss for å hente smågrisfôr til Sverige. Heldigvis gikk det bra med sjåføren, han kom seg til oss og fikk lastet varene slik at smågrisene i Sør-Sverige fikk tilskuddsfôret sitt.

 

Med bakgrunn i denne og tidligere lignende situasjoner vil vi oppfordre våre kunder og leverandører til å informere sine sjåfører om hvilke veier man bør kjøre, spesielt på vinters tid. Vi anbefaler at sjåførene bruker fylkesveg 753 fra E6 på Åsen, og deretter fylkesveg 6824 frem til oss.

Vi ønsker at all transport til og fra oss skal foregå forskriftsmessig og tryggest mulig.