Miljøengasjement

Miljøengasjement. Innovativt – miljøbevisst. Sirkulær økonomi.resirk

 • Fossli as har en historie innen håndtering av restprodukter fra annet næringsliv:
  • Norske Skog AS, Skogn
  • Glava AS, Stjørdal
  • Innherred Renovasjon AS, Levanger
  • Ecopro AS, Skjørdalen
  • Biokraft AS, Skogn
 • På 80-tallet begynte vi med økologiske produkter ved å kompostere ku- og hønsegjødsel for bruk i egne produkter
 • Fossli as vedtok i 2008 en strategi om å være en samarbeidspartner innenfor bioteknologi og håndtering/videreforedling av biorest
 • Fossli as forsterker denne strategien ved at vi vedtar å aktivt gå inn for å etablere miljøengasjement som et eget forretningsområde

 

Hvorfor resirkulering?

 • Vi baserer i dag vår produksjon på torv – som er en sakte fornybar ressurs
 • Vi ønsker å senke farten på forbruket av torv
 • Fossli as er miljøbevisst og vil aktivt være med på å resirkulere og håndtere bi- og restprodukter fra annet næringsliv for å ta vare på miljøet

 

Sekkmed merking 001Hvorfor Fossli as?

 • Vi har erfaring med mottak og testing av restprodukter fra annet næringsliv
 • Vi har samarbeidspartnere med erfaringer innenfor området
 • Vi tar miljøutfordringer på alvor. Vi ønsker å utnytte forretningsmuligheten som ligger i å redusere masser til deponi.

 

Kan vi gjøre noe sammen – gjenbruk – gjenvinning?

 • Har dere behov for å se på etterbruk/gjenvinning av restprodukter?
 • Ta gjerne kontakt med oss for en prat om mulige løsninger.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fossli as har etterbruksplan for områder vi høster torv på, og det settes årlig av midler til etterbruksfond.

 • Vi setter av midler for en miljørettet tilbakeføring av myrområder.
 • Deler av områdene vil bli tatt i bruk som landbruksarealer for dyrking av mat.