Brannvernuke 2022

av | nov 21, 2022

Brannvernuke

Hvert år har Fossli AS en brannvernuke med fokus på forebyggende tiltak og å sikre at alle i organisasjonen er godt kjent med rutiner om uhellet er ute. Vi går over og kontrollerer at slukkeutstyr er i orden og vi har service på brannvarslingsanlegg. I år inviterte vi Innherred Brann og Redning for å få innspill på hva og hvordan vi selv skulle tre til om en brann skulle oppstå.

 

Slukking av brann

Innherred Brann og Redning snakket først generelt om slukking av brann, hvilke typer brann og hvilke tiltak som anbefales. De nevnte også «branntrekanten» – forutsetningene for brann er brennbart materiale, tilgang på oksygen og høy nok temperatur – og at det er ulike måter å kvele/slukke brann/branntilløp på. Etterpå fikk vi prøve å slukke brann. Innherred Brann og Redning satte fyr på en beholder med diesel, hvoretter vi fikk prøve å slukke brannen med pulverapparat. De fleste ansatte hos Fossli AS har prøvd å bruke slukningsapparat før, men for noen av oss var det første gang og veldig greit å kjenne på det i trygge omgivelser.

Etter slukkeøvelsen fant de fram en boks med butan gass. Da fikk vi en demonstrasjon av hva som skjer hvis en slik boks befinner seg inne i en brann.

Fossli AS har hatt besøk av Innherred Brann og Redning

Ulmebrann i torv

Vi så også hvordan brann utarter seg i torv. Det ble ikke store flammene, men det ulmet godt, og selv et par timer senere kunne vi se at det fremdeles kom bra med røyk fra dungen med torv. Da vi rotet rundt i torva kunne vi se hvordan ulmingen ikke hadde spredd seg så mye på overflaten, men at den hadde gått nedover i dungen. Interessant og lærerikt, spesielt i forhold til hvordan slukke et slikt branntilløp.

Vi retter en takk til Innherred Brann og Redning for at de kom og bisto med utstyr og kunnskap! Vi har brannvernuke hvert år, kanskje sees vi igjen senere!