Vi har i tidligere år hatt et samarbeid med H.E. Dalland om salg av dekkbark, plenmasse og hagejord. Det har vi positive erfaringer med, og er noe vi vil fortsette med....

les mer