Dekkbark

Norsk Dekkbark

Innhold: Bark av furu og gran.

Kvanta: 50 liter.

Bruksområde: Dekkbark til skråninger, rabatter og bed.

Pris i selvbetjent utsalg: kr. 80,-

Dekkbark i løse masser kan hentes med henger mandag til fredag mellom 07.30 og 15.00

Vi kan Torvtak og Jord!