Etterbruksplan for områder

av | aug 11, 2019

Fossli as har etterbruksplan for områder vi høster torv på og det settes årlig av midler til etterbruksfond.

 

  • Vi setter av midler for en miljørettet tilbakeføring av myrområder.
  • Deler av områdene vil bli tatt i bruk som landbruksarealer for dyrking av mat.