Forskningsprosjekt med NMBU og Norges Veterinærhøyskole

av | nov 17, 2020

Prosjekt

Utover 90-tallet var det mye snakk om diaré hos smågris. Etter et fagmøte på Jordforsk på Ås, hvor det var snakk om anvendelse av torv både som konserverende middel og i forbindelse med hygiene, fortsatte Fossli as arbeidet med testing av torv til formålet og har deltatt i flere forskningsprosjekter sammen med NMBU og Veterinærhøyskolen.

Det resulterte i avtale med Felleskjøpet og Vilomix om landsdekkende leveranser og eksport til Sverige.

 

Siden 2011 har Fossli as deltatt i et forskningsprosjekt sammen med NMBU og Norges Veterinærhøyskole, støttet av Sintef.

 Sink beriket torv

Prosjektet testet ut «sink-beriket torv’s påvirkning av bl.a diaré, tilvekst og generell helse hos spegris».

Publikasjonen som summerer resultatene av prosjektet finner dere ved å følge denne linken; Følgende har i hovedsak deltatt i prosjektet; Marianne Oropeza-Moe PhD (Corresponding author) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen Institutt for produksjonsdyrmedisin Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse. Sammen med Marianne har også disse vært delaktige; C. A. Grøntvedt, C. J. Phythian, H. Sørum, A. K. Fauske og T. Framstad

Fornøyde smågriser.