Fossli AS – Torvtakspesialisten – topper hyttedrømmen

av | nov 23, 2020

Hvorfor ikke la oss ta oss av finishen på toppen av hyttedrømmen – Det grønne taket? I innspurten av hyttedrømmen kan det ofte bli hektisk, og egne krefter strekker kanskje ikke til på alle arenaer, så hvorfor ikke la oss legge taket for dere? Fossli AS kan torvtak.

Miljøvennlig alternativ – Grønt tak

Torvtak er benyttet til taktekking fra tidenes morgen, eller i alle fall siden vi startet med å lage byggverk med tak. Torvtak gir et kjøligere inneklima om sommeren og er varmeisolerende om vinteren og er på det viset miljøvennlig.

Et torvtak er støydempende og miljøskapende. Et vakkert torvtak gir harmoni og trivsel til omgivelsene. For bygninger på fjellet eller ved sjøen, glir et grønt torvtak godt inn i omgivelsene og forringer ikke naturens skjønnhet. Gresset på taket tar opp Co2 og er derfor også gunstig for det globale miljøet.

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Torvtak og grønne tak er mye brukt på hytter og fritidsboliger, men også bolighus og driftsbygninger har etter hvert blitt utrustet med grønne tak. Flere lands myndigheter tar til orde for å anlegge grønne tak i byer og by-nære områder av hensyn til bomiljø, men også av hensyn til håndtering av de store vannmengder som kommer ved et kraftig regnskyll. Det er en kjensgjerning at vi får mer ekstremvær for hvert år, og det rammer de eksisterende anlegg for håndtering av vannmassene som kommer. Ved bruk av grønne tak, forsinkes tilsiget i avløpet betraktelig, slik at man reduserer faren for oversvømmelse.

Torvtak leveres i forskjellige varianter

Torvtak leveres i ulike formater. Vi har ferdig grønne blokker i 40 * 40 cm som er 13-15 cm tykke som legges rett på tak. Torvtak kan leveres som løs masse enten i storsekk eller rett fra bulk. Blandingen kan leveres med frø iblandet, eller uten frø hvis kunden har egne ønsker om hvilke frø som skal benyttes.

Torvtak leveres med kranbil – rett på tak

Både torvtak i grønn blokk og løse masser kan leveres rett på tak hvis det er bilvei for stor lastebil helt frem til bygget. I så fall kranes torva rett på tak, et par mann jobber på taket med å rake utover løse masser eller legge blokka, og i løpet av timer er taket på plass.

Torvtak leveres med kranbil – til P-plass eller et annet avtalt sted

Dersom det er snakk om et tak hvor det ikke er bilvei helt frem, må man benytte paller med ferdig grønn torv, storsekk eller det kan også leveres i 50 liters sekk. Torva kan da fraktes inn med helikopter, skuter på vinterføre, eller over vannet med båt om det er behov for det.

Snakk med oss om dine spørsmål og behov, så finnes det alltid en løsning på utfordringen.

Fossli AS tilbyr tak i fire forskjellige komplette løsninger for torvtak

TORVTAK GRØNN BLOKK
TORVTAK I BULK
TORVTAK I 50 L SEKK
TORVTAK I 1400 L STORSEKK

 

Samfunnsansvar – grønne verdier

Vi benytter nå også resirkulert organiske materialer i miljøvennlige torvtak. Mange ulike organiske materialer kan resirkuleres, og brukes om igjen og om igjen. Noe av dette kan etter en god omstillingsprosess benyttes i torvtakmassene, for å erstatte noe av torva. Dette virker positivt på miljøregnskapet, ved at man gjenvinner organisk materiale i stedet for å legge det i deponi, og uttaket av torv blir redusert.

Vedlikehold og service på deres torvtak hvis ønskelig

Grønne tak er levende materie, og trenger gjerne stell både på vår og høst for å sikre et frodig og friskt torvtak. Det gjelder både ny-etablere grønne tak og tak av
eldre dato. Ta kontakt!

 

LYKKE TIL MED HYTTEDRØMMEN – HÅPER VI KAN BIDRA TIL Å GJØRE DRØMMEN FULLKOMMEN.


Ta kontakt på mail:
mail@fossli.no eller tlf: 97592770 for et godt tilbud.