Fossli AS

Styret_Fossli_as_2017
Bak står styreleder Lars Herstad Fra venstre styremedlemmene: Jon Flægstad, Armand Fossli og Johan Fossli.
GPS-koordinater: Fossli AS, Orsandvegen 45, 7633 Frosta  –  LAT 63.6236 LON 10.7523

Kirsten Fossli

Daglig leder

Tlf: 74 80 84 03 / 97 59 27 70

kirsten.fossli@fossli.no

Rune Tronstadhagen

Vedlikehold/produksjon

Bjørnulf Hovdal

Produksjonsmedarbeider

Olav Petter Fossbakken

Driftsleder

Tlf: 93089027

olav.fossbakken@fossli.no