Fossli AS

Styret_Fossli_as_2010
Bak står styreleder Lars Herstad Fra venstre styremedlemmene: Johan Brobakke, Jon Flægstad, Armand Fossli og Johan Fossli.
GPS-koordinater: Fossli AS, 7633 Frosta  –  LAT 63.6236 LON 10.7523