Legging av torvtak

av | mar 24, 2022

Legging av torvtak

Legging av torvtak gjøres på forskjellige måter avhengig av hvilken type tak som skal legges. Her får du litt informasjon om hvordan vi på Fossli AS legger våre tak, og hva vi forventer blir gjort før vi kommer.

 

Før levering

Før våre transportører kommer det torva, ser vi gjerne at det er ryddet rundt bygget som taket skal ligge på. Dette er for at det skal bli enklest mulig for bilen å komme til. Rydding av området vil si fjerning av busker og trær som står i veien, sørge for at eventuell snø fjernes fra veien, og byggemateriale flyttes unna. Snø som ligger oppå taket må også fjernes.

Forskjellige typer torvtak legges på forskjellige måter

Torvtak i løse masser

Massen legges på taket med grabb, og deretter rakes den utover taket i ønsket tykkelse. Vi anbefaler minst 15 cm, gjerne tykkere ved møne. Før legging anbefaler vi at ei bred fjøl settes på innsiden av torvholdsstokken, slik at torva ikke forsvinner over stokken under legging. Etter at all massen er fordelt på taket rakes det lett og klappes lett med riva for å få en jevn, fast overflate, uten at massen komprimeres. Helt til slutt fjerner man fjøla bak torvholdsstokken.

Torvtak i storsekk

Storsekken løftes opp over taket, og bunnen skjæres opp for å tømme massen på taket. Deretter rakes den utover på samme vis som med torvtak i løse masser. Også her anbefaler vi å sette ei fjøl på innsiden av torvholdsstokken. Både torvtak i løse masser og torvtak i storsekk leveres med frø iblandet.

Torvtak i 50l sekk

Sekkene fordeles på taket, før de åpnes og tømmes og fordeles jevnt med rive. Etter at massen er fordelt på taket såes den medsendte frømengden jevnt utover. Dette bør ikke gjøres mens det blåser! Rak deretter lett for å få frøene ned i massen, og klapp deretter lett for en jevn og fast overflate. Pass på at massen ikke komprimeres.

Torvtak i blokk

Pallen med blokk løftes opp og holdes over taket. Blokkene løftes deretter fra pallen og over på taket. For at taket skal bli så jevnt som mulig anbefaler vi at blokkene legges på taket i den rekkefølgen de ligger på palle, da de er lagt i samme mønster som de lå på bakken. Begynn legging ved rafta i et hjørne, og legg blokkene så tett som mulig. Unngå glipper mellom blokkene, da dette kan føre til uttørking. Ved møne kan det bli behov for å skjære i blokkene for at det skal gå opp.

Legge selv eller få det lagt?

Du kan absolutt legge taket selv. Vi anbefaler at du da stiller med 3-4 mann på taket. Ved legging av løse masser må du også stille med river selv.

Du kan også få taket lagt. Dette må da avtales på forhånd.

Våre transportører har lang erfaring og mye kunnskap om kjøring og legging av torv, og vil være behjelpelige med tips og råd under legging.

 

Er du i tvil – ta gjerne kontakt med oss. Lykke til!