Legging av torvtak

av | nov 10, 2020

Legging av torvtak grønn blokk

1. Pallene med blokk løftes opp på taket. 1 pall inneholder 24 blokker på 40×40 cm, og skal dekke til sammen 3,84 m².

2. Blokkene er lagt på pallen i samme mønster som de lå på bakken. Legg de på i samme rekkefølge, og taket blir så jevnt som mulig.

3. Begynn å stable nederst ved rafta i et hjørne. Legg blokkene så tett sammen som mulig, og klem de mot hverandre.

4. For å få alt til å gå opp ved mønet kan det være nødvendig å skjære blokkene og tilpasse på hver side. Unngå sprekker mellom blokkene, da disse gir lufttilgang mellom blokkene og gir fare for uttørking.

5. Hvis mulig bør du vanne taket etter legging.

Vedlikehold av torvtak

Vanning
I tørre, varme perioder må taket vannes hvis det skal holde seg grønt. Dette gjelder spesielt i lavlandet. Sør/vestvendte takpartier med bratt takvinkel er særlig utsatt for uttørking. Det skal vannes lenge og rikelig – torva suger opp svært store mengder vann før den er mettet.

Gjødsling
I kartongen du fikk sammen med taket finner du fullgjødsel. Mengden er tilpasset slik at den skal fordeles over de neste fem år. Det skal ikke gjødsles i år – massen leveres ferdig gjødslet.

Generelt er det best å fordele ett års gjødselmengde i flere mindre porsjoner ut over sesongen. Gjødselen virker best hvis du gjødsler før regnvær, eller før du vanner.

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Slått

Den første vekstsesongen vil taket etablere seg med et kraftig, forholdsvis høyt gras. Dette bør slås og fjernes på ettersommer/høst. Neste vår bør taket rakes lett for å fjerne dødt gras og gi plantene tilgang til lys og luft. De påfølgende år kan gresset slås etter behov og vekst. Opplufting med rive om våren vil gi raskere grønt tak. Tilpassing til omgivelsene Naturlig frøsetting vil føre til at taket etter hvert vil bli likt omgivelsene.

Hvis du ønsker å hjelpe til med denne prosessen kan du plante inn noen små partier med torv og lyng fra bakken, og sanke frø om høsten fra planter i nærheten og spre dem på taket. Trær på taket? Det bør du ikke ha! Røttene vil ganske sikkert ødelegge fuktsperren under torvlaget etter en tid. Fjern derfor alle trær som prøver å etablere seg på taket. Er du i tvil – ta gjerne kontakt med oss.

Lykke til!