Miljøengasjement

– Bærekraftig sirkulær økonomi –

Velkommen til Fossli AS, der vi ikke bare omfavner, men aktivt leder an, i utviklingen av en bærekraftig sirkulær økonomi. Vi mottar biprodukter fra kommunale og private bedrifter, industri og landbruk og gjennom vår urokkelige dedikasjon oppnår vi imponerende 100% resirkulert materiale i utvalgte vekstmedium- og torvtakprodukter.
Gjennom vårt fokus på organiske ressurser, har vi tatt i bruk nye løsninger for den optimale håndteringen av både organiske og mineralske ressurser.
Hvert aspekt av vår virksomhet reflekterer vårt engasjement for sirkulær økonomi. Vi er aktivt med på å forme en mer ansvarlig og ressurseffektiv virkelighet, skritt for skritt.

 

Følg oss og se hvordan bærekraft blir en levende realitet hos Fossli AS