Fossli as har etterbruksplan for områder vi høster torv på og det settes årlig av midler til etterbruksfond.   Vi setter av midler for en miljørettet tilbakeføring...

les mer