Presentasjon av medarbeidere del 2

av | okt 1, 2021

Olav Petter Fossbakken

Olav Petter ble ansatt i Fossli AS i 2019, og tok da over stillingen som driftsleder. Han har tidligere jobbet på Grilstad, og har med seg mye god erfaring derfra.

Som driftsleder har han arbeidsoppgaver både ute i produksjon og inne på kontor, og han har ansvar for all logistikk rundt vareflyt, fra råvare til ferdig produkt, og alt vedlikehold.

Olav Petter Fossbakken

Rune Tronstadhagen

Rune Tronstadhagen

Rune begynte hos Fossli AS i 2004. Da han første gang kom til oss var det for et engasjement for 3 måneder, men heldigvis for oss er han fortsatt hos oss.

Rune har vært med oss i 17 år og har lengst fartstid blant dagens ansatte. Han har kunnskap og erfaring om alt fra produksjonsprosesser til mekanisk arbeid.

Adrian Fjæran Øren

Adrian begynte hos oss i et engasjement i mai, og har gjort en meget god jobb siden da. Fra 1. oktober går han inn i fast stilling som produksjonsmedarbeider, og vi ønsker han hjertelig velkommen.

Adrian er arbeidsvillig, og griper fatt i alle oppgaver. Dagene består i å losse og laste varer, tilrettelegge for produksjon, og ellers de oppgaver som kreves i en produksjonsprosess.

Adrian Fjæran Øren