Produksjon

Tilgangen på råstoff er sikker,
i dag produserer vi 90% av råtorva selv.

Vi har startet et torvuttak på Verdal, som er et 400 dekar stort område som heter Leinsmyra. Området er antatt å gi oss torv i 30-40 år framover, iberegnet en omsetningsøkning.

Myrdyrking

Bildene her viser deler av prosessen for å lage ei god myr som det kan høstes torv av