Røros Bad og Velvære / Kjerkgårdshagan

Dato:  3. September, 2020

Kunde: Bergstaden Røros

Prosjekt:  Torvtak

Om Prosjektet

Kjerkgårdshagan er en del av en grønn kile som går fra sentrum, forbi Storstuggu og badeanlegget og opp på fjellet. Kilen ønskes bevart fordi det er gamle beite- og slåtteområder som viser forbindelsen mellom bergstaden og fjellet. Reguleringsplanen ga klare føringer på utforming som høyder og materialer, byggegrenser og hva som skulle bevares/tilbakeføres som for eksempel gamle steingjerder. Det har vært en lang prosess for å få reguleringsplanene godkjent både for leilighetene og badeanlegget, men da reguleringsplanene var godkjent gikk prosessene videre greit, forteller arkitekt Hege Ødegård i Johan Kjellmark AS.