Privat

Stor-leveranse til Sverige

Mars 2020 ble Fossli AS kontaktet av kunde som ønsket levering av torvtak til Sverige. En litt større leveranse enn det vi var vant med på en gang, men vi skulle da få det til!

les mer