Sjekkliste for deg med Torvtak

av | nov 24, 2020

 

 Gjødsling

Bruk fullgjødsel om våren. Anbefalt mengde er 3-5kg per 100 kvm tak.

Generelt er det best å fordele ett års gjødselmengde med god gjødsling så snart snøen går, og deretter flere mindre porsjoner ut over sesongen

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Hull og åpninger

Mindre hull eller flater med lite torv dekkes/fylles med vanlig matjord. Du kan også bøte med litt torv fra andre steder på taket.

Brune flekker

Skulle taket ha vekstfrie flekker, kan du så i frø. Kontakt oss for kjøp av riktig frøslag. Sørg for vanning om det blir tørke over 3-4 uker.

Vanning

Torvtak bør vannes jevnlig, og særlig i tørkeperioder. Behovet for vanning avhenger av klimaet på stedet og hvordan man ønsker taket skal framtre. Sør/vestvendte takpartier med bratt takvinkel er særlig utsatt for uttørking. Det skal vannes lenge og rikelig – tørr torv suger opp svært store mengder vann før den er mettet.

Slått

Den første vekstsesongen vil taket etablere seg med et kraftig, forholdsvis høyt gras. Dette bør slås til 7-10 cm og fjernes på ettersommer/høst. Neste vår bør taket rakes lett for å fjærne dødt gras og gi plantene tilgang til lys og luft. De påfølgende år kan graset slås etter behov og vekst. Opplufting med rive om våren vil gi raskere grønt tak.

Tråkk på torvtaket

En kan ferdes på taket, men dess mer ferdsel på torva jo dårligere blir veksten. Unødig ferdsel skal unngås.

Redskap

Bruk ikke skarpe redskaper/gjenstander ved pleie av torvtaket.

Busker

Se til at det ikke begynner å vokse trær og buskvekster. Røtter og trespirer må fjernes, ellers vil de etter en tid ganske sikkert ødelegge fuktsperren under torvlaget. Fjern derfor alle trær som prøver å etablere seg på taket.

Tilpasning

Naturlig frøsetting vil føre til at et nytt torvtak etter hvert blir likt omgivelsene. Ønsker du å framskynde denne prosessen, kan du andre året plante inn noen små partier med torv og lyng fra bakken. En annen metode er å sanke frø fra planter i nærheten og spre dem på taket.

Mose

Torvtaket kan utvikle mosevekster, særlig langs torvstokken på skyggesider. Mose holder på fuktighet og kan føre til råte. Den bør da skjæres bort. Men med kalking vil man holde mosen vekk.
Takrenner: Finstoffer og plantedeler fra torva samler seg lett i takrennene. Rens rennene med jevne mellomrom.
Torvtak er normalt et godt tak – både for bygningen og miljøet det står i. Men som alt annet ved hytta, trenger det en smule tilsyn og eventuelt vedlikehold.

 

Er du i tvil – ta gjerne kontakt med oss. Lykke til!