Legging av torvtak grønn blokk 1. Pallene med blokk løftes opp på taket. 1 pall inneholder 24 blokker på 40x40 cm, og skal dekke til sammen 3,84 m². 2. Blokkene er lagt...

les mer