Torvtak

av | nov 23, 2020

Torvtak er benyttet til taktekking fra tidenes morgen, eller i alle fall siden vi startet med å lage byggverk med tak. Torvtak gir et kjøligere inneklima om sommeren og er varmeisolerende om vinteren og er på det viset miljøvennlig. Et torvtak er støydempende og miljøskapende. Et vakkert torvtak gir harmoni og trivsel til omgivelsene. Gresset på taket tar opp Co2 og er derfor også gunstig for det globale miljøet.

 

Torvtak brukes mye på hytter og fritidsboliger. Men også bolighus og driftsbygninger har etter hvert blitt utrustet med torv på taket. Flere lands myndigheter tar til orde for å anlegge grønne tak i byer og by-nære områder. Dels av hensyn til bomiljø, men også til håndtering av de store vannmengder som kommer ved et kraftig regnskyll.

Det er en kjensgjerning at vi får mer ekstremvær for hvert år, og det rammer de eksisterende anlegg for håndtering av vannmassene som kommer. Ved bruk av 13-15 cm tykt torvtak, forsinkes tilsiget i avløpet betraktelig, slik at man reduserer faren for oversvømmelse.

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Never

Gammel tradisjon tilsier bruk av never som underlag for torv. Never har vært vanskelig å få tak i, og det er en tidkrevende jobb å få lagt never slik at det blir tett. Platon eller membran har etter hvert tatt over som underlag for torv, da det er lettere tilgjengelig og enkelt å legge. Platon har riller og knaster som sikrer torven mot sig. Membranen har et friksjonsbelegg som gjør samme nytten. En ofte brukt membran er Platon Xtra, som du kan se mer om her. Ved bratte tak (over 25 grader takhelling) anbefaler vi bruk av avlastere avhengig av hvor store takflater det er. Dette kan være trelekter som bygges i rutenett.

I nyere tid benyttes never som pynt langs rafta. Og noen ganger også langs vindskiene. Pyntenever kompletterer ethvert torvtak. Never leveres ferdig skåret i ønsket bredde og gir det riktige preget av gammel kultur og byggeskikk

Torvtak leveres i forskjellige varianter

Torvtak kan leveres i ulike formater. Vi har ferdig grønne blokker i 40 cm * 40 cm som er 13 cm tykke som kan legges rett på tak. Torvtak kan også leveres som løs masse enten i storsekk eller rett fra bulk. Blandingen kan leveres med frø iblandet, eller uten frø hvis kunden har egne ønsker om hvilke frø som skal benyttes.

Både torvtak i grønn blokk og løse masser kan leveres rett på tak hvis det er bilvei for stor lastebil helt frem til bygget. I så fall kranes torva rett på tak og et par mann jobber på taket med å rake utover løse masser eller legge blokka. Taket er på plass i løpet av timer.

Dersom det er snakk om et tak hvor det ikke er bilvei helt frem, må man benytte paller med ferdig grønn torv eller storsekk. Det kan også leveres i 50 liters sekk. Torva kan da fraktes inn med helikopter, skuter, eller med båt om det er behov for det. Snakk med oss om dine spørsmål og behov, så finnes det alltid en løsning på utfordringen. Vi kan også være behjelpelig med å legge taket.

Torvtak er tunge tak

Når man har bestemt seg for at man ønsker torv på taket, er det viktig å ta høyde for det ved dimensjonering av bygget. Et torvtak veier ca 95 kg pr m2 ved 13 cm tykkelse når det er tørt og lite vannholdig. Etter et kraftig regnskyll kan torvtaket veie 150 kg pr m2. I snørike områder vil snøen utgjøre noe vekt som det også må tas hensyn til ved beregning av konstruksjonen. Rådfør dere med byggefirmaer som vet hva som kreves for bygg i deres nærmiljø.

Tømmerhus/laftet hus trenger tunge torvtak for at bygningen skal «sette» seg, men det er ingenting i veien for at man velger torvtak også til en bygning som ikke er laftet.

Vedlikehold av torvtak

Vedlikehold av torvtak må påregnes i noen grad. Dette er avhengig av hvordan du som takeier ønsker at ditt tak skal se ut. Dersom torvtak leveres på sommeren og det er varmt og tørt, er det behov for vanning for å få i gang spiring. Videre gjødsles det de første årene og klippes hvis behov.

Dersom det kommer uønskede vekster på taket, må disse fjernes så raskt som mulig. Dette for å redusere mengde torv som forsvinner sammen med rota på veksten når den trekkes opp. Rotsystemene til disse vekstene vil også kunne ødelegge underlaget hvis de ikke blir fjernet. Ønsker man spesielle vekster på taket, kan disse plantes i torva. Lyng og blomster fra vegetasjonen rundt taket, vil etter kortere eller lengre tid etablere seg på taket av seg selv om det ikke blir gjort grep for å hindre det.

Miljøvennlig alternativ

Torvtak er et miljøvennlig og godt alternativ både på hytter, boliger og andre hus. Stadig flere byer innfører bestemmelser om torvtak på nye bygg, da dette renser lufta og demper vannføring ved nedbør. Det er miljøskapende med grønne lunger i et ellers tett bebygd område da det er støydempende, det reduserer utslipp av Co2 og det virker beroligende. Torvtak jevner ut innetemperaturen. For bygninger på fjellet eller ved sjøen, glir et torvtak godt inn i omgivelsene og forringer ikke naturens skjønnhet.

Vi satser på ekstra miljøvennlige torvtak. Dette gjør vi ved å benytte resirkulert organisk materiale, som erstatter noe av torva. Dette virker positivt på miljøregnskapet, ved at man gjenvinner organisk materiale i stedet for å legge det i deponi.  I tillegg vil uttaket av torv bli redusert.