Torvtak

av | feb 10, 2022

Torvtak har vært benyttet til taktekking siden tidenes morgen, eller i alle fall siden vi begynte å lage byggverk med tak. Torvtak gir et kjøligere inneklima om sommeren, og er varmeisolerende om vinteren. Dette er noe av det som gjør torvtak miljøvennlig. Et torvtak er støydempende og miljøskapende, og et vakkert torvtak gir harmoni og trivsel til omgivelsene. Gresset på taket tar opp Co2, og er på den måten også gunstig for det globale miljøet.

 

Bruksområder

Torvtak er mye brukt på hytter og fritidsboliger, men også bolighus og driftsbygninger har etter hvert blitt utrustet med torv på taket. Flere lands myndigheter har tatt til orde for å anlegge grønne tak i byer og by-nære områder. Dette er av hensyn til bomiljø, og håndtering av store vannmengder som kan komme ved kraftige regnskyll.

Det er en kjensgjerning at vi får mer ekstremvær for hvert år, noe som rammer de eksisterende anlegg for håndtering av vannmassene som kommer. Bruk av grønne tak kan forebygge dette ved å holde igjen vann ved kraftig nedbør. Ved bruk av 13-15cm tykt torvtak, forsinkes tilsiget til avløp betraktelig, slik at man reduserer faren for oversvømmelse.

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Bruk av grønne tak for å motvirke Urban Heat Island-effekten

Vi har skrevet et innlegg om Urban Heat Island-effekten tidligere, som du kan lese her, men kort fortalt er det et fenomen som oppstår i storbyer, hvor temperaturen ligger på 1-3 grader varmere enn områdene rundt. Dette er på grunn av bygningene, asfalten, trafikken og befolkningen, m.m. Torvtak kan være med å motvirke denne effekten, og vi ser at flere storbyer har innført enten lover eller anbefalinger om bruk av grønne tak.

Tokyo

I Tokyo, Japan, har det siden 2001 vært lovpålagt at bygg hvor takarealet kommer på over 1000m2 skal 20% av taket være grønt. I Shibuya, et distrikt i Tokyo, har de gått enda lengre ved å si at alle nye bygg på over 300m2 på bakkenivå skal anlegge hager på en femtedel av arealet. Shibuya satte et mål om å øke grøntarealene i distriktet fra 21.1% til 23% over en periode på 20 år. Etter 6 måneder var de derimot allerede halvveis. De ser at grønne tak og takhager funker, og har blitt kontaktet av flere ambassader om prosjektet.

Nord-Amerika

Også i Nord-Amerika ser man at flere og flere byer innfører forgrønninspolitikk. Dette blir gjort både i form av forskrifter og insentiver. Toronto, Canada, var først ute med påbud om grønne tak på nye bygg. De ble etterfulgt av Portland, Oregon, og Chicago, Illinois, som ga økonomiske insentiver og en anskaffelsespolitikk for grønne tak. Andre byer som har innført forgrønningspolitikk er bl.a. New York, Seattle, Washington, med flere. I Toronto ble det gjort en analyse av fordelene med grønne tak, etter at det ble lagt 500,000m2 grønne tak mellom 2009 og 2018. Denne analysen viste blant annet at 222 millioner regnvann ble holdt igjen årlig, og 225 tonn karbon ble tatt opp årlig. Bygninger med grønne tak sparte også mye på strøm årlig.

Frankrike

I 2015 ble en ny lov godkjent av parlamentet som omhandlet alle nye kommersielle bygninger. Denne loven sa at alle nye bygg skulle ha takene delvis dekt av enten grønne tak eller solpaneler. Som vi har sett tidligere har flere byer tatt til seg lignende politikk, men Frankrike står som første land som har innført denne politikk på nasjonalt nivå.

Torvtak fra Fossli AS

Torvtak kan leveres i ulike formater. Hos Fossli AS har vi ferdig grønne blokker som kan legges rett på tak. Vi har også løse masser, og disse kan leveres enten i storsekk eller i bulk. Et tredje alternativ vi kan tilby er torvtak i 50l sekk. Denne er ypperlig for levering på vinters tid, da den fint kan kjøres ut til byggeplass med snøscooter. Den passer også godt om det skulle være behov for reparasjon av torvtak.

Det er viktig å huske på at et bygg som skal ha torvtak må være riktig dimensjonert for dette. Torvtak er tungt, og å legge torvtak på et bygg som ikke tåler denne vekten kan få fatale konsekvenser.

Det må påregnes noe stell og vedlikehold av taket, avhengig av hvordan takeier ønsker det skal se ut. Vann jevnlig gjennom sommersesongen, og noe ekstra på de varmeste dagene. Sørg for at ugras og andre uønskede vekster fjernes så raskt som mulig, da rotsystemene til disse vil ødelegge underlaget hvis de ikke fjernes.

Torvtak fra Fossli AS leveres med en fast frøblanding, men etter hvert vil lyng og annen vegetasjon etablere seg på taket, og det vil gli godt inn i omgivelsene.

 

Har du spørsmål om torvtak? Vi hjelper deg gjerne!