Urban Heat Island Effekten og Torvtak

av | jan 20, 2022

Urban Heat Island Effekten

Urban Heat Island effekten er et fenomen som oppstår når byer erstatter natur, og temperaturene stiger som følge av økende befolkning, trafikk, bygninger, og lignende. Temperaturene kan stige i gjennomsnitt 1-3 grader celcius sammenlignet med rurale områder rundt byene, og vann- og luftkvaliteten er ofte dårligere. Oppvarmet vann fra disse områdene kan også forstyrre lokale arter på grunn av temperaturforandringer.

 

Torvtak gir positive effekter

En løsning på dette fenomenet kan være grønne tak. Grønne tak vil si tak som er dekket med gress eller planter, og de har flere positive effekter.

Plantene absorberer Co2, en av de største forurensningene i urbane områder. Grønne tak kan også holde tilbake og fordrøye nedbør til avløpssystem, avhengig av tykkelsen på taket.

Sedumtak, det vanligste grønne taket i Norge, kan holde opptil 15mm vann ved en tykkelse på 3cm. Tykkere tak kan holde mer vann. Fossli AS legger torvtak med en tykkelse på ca 15cm.

Grønne tak kan også spille en rolle i å øke artsmangfoldet i urbane områder.

Fossli AS legger torvtak med en tykkelse på ca. 15cm

Miljøvennlig produksjon

Torvtak er et miljøprodukt, og Fossli AS leverer torvtak til hele landet. Vi kan levere med bil og kran, eller vi har et samarbeid med HeliScan som kan frakte torvtaket inn til bygget med helikopter. Vi leverer også med båt både sør- og nordover. Torva leveres med minimal emballasje, slik at leggingen blir enklest mulig.

Fossli AS er opptatt av miljø, og derfor tilsetter vi biomasse og kompost for å drøye torva. Vi har også etterbruksplaner for områder hvor vi høster torv, og setter årlig av midler til et etterbruksfond. Disse områdene skal i sin helhet benyttes til matjord/landbruksarealer i ettertid.

 

Alternative bruksområder

Torvtak brukes ikke bare i urbane områder. De kan også sees i rurale områder, og er svært populære på hytter. De brukes ofte på bygda, der de kan sees på blant annet driftsbygninger på gårdsbruk. Torvtak virker svalende på sommerstid og isolerende på vintertid, og de absorberer mye lyd.

Etter hvert vil omliggende flora etablere seg på taket, slik at det glir godt inn i naturen rundt bygget.

 

Denne artikkelen ble først publisert som en annonse i Teknisk Ukeblad. Informasjonen brukt ble hentet fra National Geographic og Nibio Rapport, vol. 4, nr. 172, 2018.