Våre Produkter

hus_stiklestadFossli as tilbyr det meste innen torv- og jordprodukter. Produktutvalget er stort og omfatter blant annet:

Du finner mer informasjon om våre produkter på disse sidene, og du kan også se nærmere på vårt fotogalleri.

 

Produktutvikling

  • Pågående prosjekter, i samarbeid med forskningsmiljøer og kommersielle aktører
  • Spesialtilpassede jordprodukter for proffbruk/yrkesdyrkersegmentet
  • Større sortiment innen torvbasert fôrprodukter
  • Effektivisering i volumprodukjson
  • Håndtering av bi- og restprodukter fra annet næringsliv

Fossli as har etterbruksplan for områder vi høster torv på, og det settes årlig av midler til etterbruksfond.

  • Vi setter av midler for en miljørettet tilbakeføring av myrområder.
  • Deler av områdene vil bli tatt i bruk som landbruksarealer for dyrking av mat.