Produksjon

leinsmyraTilgangen på råstoff er sikker, og i dag produserer vi 90% av råtorva selv. Vi har startet et torvuttak på Verdal, som er et 400 dekar stort område som heter Leinsmyra. Området er antatt å gi oss torv i 30-40 år framover, iberegnet en omsetningsøkning.


Bildene under viser deler av prosessen for å lage ei god myr som det kan høstes torv av:

 

bilde01-300x169Først må alle trær og vegetasjon ryddes bort. Dette er enklest på frosset mark.


bilde02-300x172Vannivået i myra senkes ved å grave en rekke grøfter.


bilde03-300x171For at høstinga skal kunne gjennomføres må alle røtter og rester av vegetasjon fjernes.


bilde04-300x172Grøfting må gjøres flere ganger og slik blir også “gatene” man høster på laget.


bilde05-300x171“Gatene” blir sloddet og harvet slik at det øverste myrlaget blir luftig og kan tørke.


bilde06-300x171Denne harvingen må gjøres mellom hver gang man høster de øverste cm av torvlaget.


bilde07-300x172Slik ser myra ut etter mange måneders bearbeiding. Grøftene vises tydelig.


bilde08-300x168Det blir brukt en torvhøster som skraper av det øverste, tørre laget av myra. På slep er en henger som torva blir kastet opp i.


leinsmyra02-300x87Ei ferdig myr.