Smågristorv

Godt stell og godt fôr er avgjørende for grisens helse og dermed økonomien i drifta. Marginene er små også i griseproduksjon, og vi gjør vårt ytterste for å produsere et godt tilskuddsfôr med gode egenskaper, utarbeidet i samarbeid med dyktige fagpersoner.

 

Normin Avvenningstorv

Innhold: Smågristorv til avvenning

Kvanta: 80 liter.

Bruksområde: Torv for avvenning av smågris


Normin Ferro-Torv

Innhold: Torv til smågris tilsatt jern og organiske syrer

Kvanta: 80 liter.

Bruksområde: Jerntilskudd til smågris


FK_smgristorv_sekk_050510-212x300

FK Pluss Smågristorv

Innhold: Torv til smågris tilsatt jern og organiske syrer

Kvanta: 80 liter

Bruksområde: Jerntilskudd til smågris


FK_avvenningstorv_sekk_050510-206x300

FK Pluss Avvenningstorv

Innhold: Torv til smågris ved avvenning

Kvanta: 80 liter

Bruksområde: Avvenningstorv til smågris


 

Siden 2011 har Fossli as deltatt i et forskningsprosjekt sammen med NMBU og Norges Veterinærhøyskole, støttet av Sintef.

 

Prosjektet testet ut  «sink-beriket torv’s påvirkning av bl.a diaré, tilvekst og generell helse hos spegris».

Publikasjonen som summerer resultatene av prosjektet finner dere ved å følge denne linken;

Følgende har i hovedsak deltatt i prosjektet;

Marianne Oropeza-Moe PhD  (Corresponding author)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),

Veterinærhøgskolen

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse

Sammen med Marianne har også disse vært delaktige;

C. A. Grøntvedt, C. J. Phythian, H. Sørum, A. K. Fauske og T. Framstad