Dokumentasjon

torv-i-blokk-300x171

Her finner du utførlig beskrivelse av hvordan man legger nytt torvtak samt en beskrivelse for vedlikehold av torvtak.

Dokumentasjonen kan du laste ned som pdf-filer.

 

 

 

 

HUSKELISTE FØR TORVTAKLEVERANSE

 Kontrollmåle takarealet!
 Vurder om det er behov for å lekte taket ved bratt takvinkel.
 Rydd adkomst for kranbilen
 Les legge-/pleieanvisningen for å oppnå godt resultat.
 Husk at arbeid på tak medfører risiko! Sjekk Arbeidstilsynets forskrift om arbeider i høyden.