Dokumentasjon

torv-i-blokk-300x171

Her finner du utførlig beskrivelse av hvordan man legger nytt torvtak samt en beskrivelse for vedlikehold av torvtak.

Dokumentasjonen kan du laste ned som pdf-filer.

 

 

 

 

HUSKELISTE FØR TORVTAKLEVERANSE

 Kontrollmåle takarealet!
 Vurder om det er behov for å lekte taket ved bratt takvinkel.
 Rydd adkomst for kranbilen
 Les legge-/pleieanvisningen for å oppnå godt resultat.
 Husk at arbeid på tak medfører risiko! Sjekk Arbeidstilsynets forskrift om arbeider i høyden.

Dette må du vite før du legger torvtak – link til en artikkel om gode tips: https://www.mataki.no/aktuelt/dette-m%C3%A5-du-vite-om-torvtak

Dette sier Wikipedia om torvtak; https://no.wikipedia.org/wiki/Torvtak