Vedlikehold av torvtak

av | mar 31, 2022

Levende materiale

Torvtak er et levende materiale, og trenger derfor noe vedlikehold for å se bra ut. Det vil være mest behov for vedlikehold i starten, men det vil minske etterhvert som taket får etablert seg.

 

Vanning

Torva bør holdes fuktig rett etter legging for å sikre god og jevn spiring.

Når taket har fått etablert seg er det viktig at det vannes jevnt. Ekstra vanning i tørre, varme perioder må påregnes hvis det skal holde seg grønt. Dette gjelder spesielt i lavlandet. Vindutsatte tak og sør/vestvendte takpartier med bratt takvinkel er særlig utsatt for uttørking. Det skal vannes lenge og rikelig – torva suger opp svært store mengder vann før den er mettet. Har du ikke mulighet til å vanne selv kan det være lurt å avtale med naboer eller høre med hytteservice i området.

Gjødsling

I kartongen du fikk sammen med taket finner du fullgjødsel. Mengden er tilpasset slik at den skal fordeles over de neste fem år. Det skal ikke gjødsles 1. år – massen leveres ferdig gjødslet.

Generelt er det best å fordele ett års gjødselmengde med god gjødsling så snart snøen går, og deretter flere mindre porsjoner ut over sesongen. Gjødselen virker best hvis du gjødsler før regnvær, eller før du vanner.

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Slått

Den første vekstsesongen vil taket etablere seg med et kraftig, forholdsvis høyt gras. Dette bør slås og fjernes på ettersommer/høst. Neste vår bør taket rakes for å fjerne dødt gras og gi plantene tilgang til lys og luft. De påfølgende år skal gresset slås og rakes etter behov og vekst. Opplufting og fjerning av dødt gras med rive om våren vil gi raskere grønt tak.

Uønskede vekster

Ugress og andre uønskede vekster bør fjernes etterhvert som de etablerer seg. Vi anbefaler at de lukes bort før de begynner å sette frø. Har de kommet til frøsetting før de fjernes anbefaler vi at de legges i en plastsekk etter luking. Dette for å unngå spredning av frøene. Jevnlig vanning vil hjelpe med å unngå ugress, da ugress trives best under kummerlige forhold. Begynner det å komme trær på taket må disse fjernes rå raskt som mulig. Hvis rotsystemet får etablere seg vil det ødelegge torvtaket, og i verste fall underlaget.

Ujevnheter og brune flekker

Skulle du få hull etter fjerning av ugress/trær eller områder med tile torv, kan dette fylles med torvtakblanding som leveres i 50-l sekker. Har du brune flekker kan denne massen også benyttes her. Så i frø og rak de lett ned i torva, før du vanner godt.

Service

Ønsker du hjelp til stell og vedlikehold av torvtak kan vi anbefale å ta kontakt med H.E. Dalland som holder til på Hegra, eller Doktor Gress på Taket som holder til på Oppdal. H.E. Dalland finner du her, Doktor Gress på Taket finner du her

Mer informasjon om vanning og hvordan du bør forberede taket før vinteren kan du finne her.

 

Er du i tvil – ta gjerne kontakt med oss. Lykke til!