Vedlikehold av torvtak

av | nov 10, 2020

Vanning

I tørre, varme perioder må taket vannes hvis det skal holde seg grønt. Dette gjelder spesielt i lavlandet. Sør/vestvendte takpartier med bratt takvinkel er særlig utsatt for uttørking. Det skal vannes lenge og rikelig – torva suger opp svært store mengder vann før den er mettet.

 

 Gjødsling

I kartongen du fikk sammen med taket finner du fullgjødsel. Mengden er tilpasset slik at den skal fordeles over de neste fem år. Det skal ikke gjødsles 1. år – massen leveres ferdig gjødslet.

Generelt er det best å fordele ett års gjødselmengde med god gjødsling så snart snøen går, og deretter flere mindre porsjoner ut over sesongen. Gjødselen virker best hvis du gjødsler før regnvær, eller før du vanner.

Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold!

Slått

Den første vekstsesongen vil taket etablere seg med et kraftig, forholdsvis høyt gras. Dette bør slås og fjernes på ettersommer/høst. Neste vår bør taket rakes for å fjerne dødt gras og gi plantene tilgang til lys og luft. De påfølgende år skal gresset slås og rakes etter behov og vekst. Opplufting og fjerning av dødt gras med rive om våren vil gi raskere grønt tak.

Tilpassing til omgivelsene

Naturlig frøsetting vil føre til at taket etter hvert vil bli likt omgivelsene, Hvis du ønsker å hjelpe til med denne prosessen kan du 2. år plante inn noen små partier med torv og lyng fra bakken, og sanke frø om høsten fra planter i nærheten og spre dem på taket.

Trær på taket?

Det bør du ikke ha! Røttene vil ganske sikkert ødelegge fuktsperren under torvlaget etter en tid. Fjern derfor alle trær som prøver å etablere seg på taket.

 

Er du i tvil – ta gjerne kontakt med oss. Lykke til!